top of page

מלון אורחים / רומי

עודכן: 10 בינו׳ 2019

יהירות, שמחה, קינאה, פחד, כעס או שלווה. להכל יש מקום

להיות אנושי זה מלון אורחים. אורח חדש מדי בוקר.

שמחה, דכאון, רשעות, מודעות חולפת מגיעה כאורח בלתי צפוי.


קבל את כולם בברכה ובדר אותם! אפילו אם הם קהל של עצבונות, שמנקה את ביתך באלימות מכל רהיטיו, עדיין, התייחס לכל אורח בכבוד. ייתכן שהוא מרוקן אותך בעבור עונג חדש.


המחשבה החשוכה, הבושה, הרשעות, פגוש אותם צוחק בדלת, והזמן אותם פנימה.


היה מלא תודה לכל מי שבא, כי כל אחד מהם נשלח כמדריך מלמעלה. ————

מתוך "האדם בקצה האגו" מאת מתי ליבליך


בפוסט הזה תוכלו לקרוא איך לארח את כל הרגשות האלו

Komentar


bottom of page